nXDS6iR 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS6iR 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS6iC 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS6iC 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS6i 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50/60 Hz A73501983
nXDS6i 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50/60 Hz A73501983
Switch To Desktop Version