nXDS10iR 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS10iR 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS10iC 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS10iC 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS10i 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50/60 Hz A73601983
nXDS10i 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50/60 Hz A73601983
Switch To Desktop Version