nXDS15iR 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS15iR 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS15iC 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS15iC 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS15i 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50/60 Hz A73701983
nXDS15i 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50/60 Hz A73701983
Switch To Desktop Version