nXDS20iR 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS20iR 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS20iC 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS20iC 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50 - 60 Hz
nXDS20i 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50/60 Hz A73801983
nXDS20i 100 - 127 V, 200 - 240 V, 1ph 50/60 Hz A73801983
Switch To Desktop Version